خبرها

front view
نشست اجتماعی سازی سیاستهای کلی نظام در حوزه آب برگزار شد

چهارشنبه 23 مرداد 1398

نشست اجتماعی سازی سیاستهای کلی نظام در حوزه آب برگزار شد

نشست اجتماعی سازی سیاستهای کلی نظام در حوزه آب برگزار شد

front view
دکتر امین ترابی جهرمی به سمت رئیس مرکز کارآفرینی و نوآوری منصوب شد

يکشنبه 20 مرداد 1398

دکتر امین ترابی جهرمی به سمت رئیس مرکز کارآفرینی و نوآوری منصوب شد

ی حکمی از طرف دکتر عبدالمجید مصلح رئیس دانشگاه خلیج فارس دکتر امین ترابی جهرمی به سمت رئیس مرکزکارآفرینی و نوآوری منصوب شد. متن حکم بدین شرح است:

front view
دکتر صادق کریمی به سمت رئیس آزمایشگاه مرکزی منصوب شد

شنبه 19 مرداد 1398

دکتر صادق کریمی به سمت رئیس آزمایشگاه مرکزی منصوب شد

دکترصادق کریمی به سمت رئیس آزمایشگاه مرکزی منصوب شد

front view
دلیل کاهش پذیرش دانشجو در سال جاری از زبان رئیس دانشگاه خلیج فارس

جمعه 18 مرداد 1398

دلیل کاهش پذیرش دانشجو در سال جاری از زبان رئیس دانشگاه خلیج فارس

دلیل کاهش پذیرش دانشجو در سال جاری از زبان رئیس دانشگاه خلیج فارس

اطلاعیه‌ها

برگزاری مسابقه آموزش مجازی غدیر علی(ع)

شنبه 26 مرداد 1398

اولین دوره مسابقات ملی رباتیک کرمان

يکشنبه 20 مرداد 1398

تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-98

يکشنبه 13 مرداد 1398

اطلاعیه خدمات آموزشی

شنبه 5 مرداد 1398

ژورنال کلاب

شنبه 1 تير 1398

هفتمین نشست از سلسله جلسات مکتب بوشهر

شنبه 1 تير 1398

ششمین نشست از سلسله جلسات مکتب بوشهر

شنبه 25 خرداد 1398

برگزاری دوره " برنامه نویسی گسترش وب"

يکشنبه 19 خرداد 1398

نشست باکتریهای سودوموناس مفید گیاهی با فعالیت ضد قارچی و حشره کشی

يکشنبه 12 خرداد 1398

چهارمین نشست از سلسله نشستهای مکتب بوشهر

يکشنبه 29 ارديبهشت 1398

بیش از
90
رشته / گرایش
بیش از
240
عضو هیأت علمی تمام‌وقت
بیش از
8000
دانشجوی فعال
بیش از
20000
دانش‌آموخته
پرورش میلورم در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس

پرورش میلورم در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس

سیزدهمین گزارش از سری دستاوردها و توانمندیهای دانشگاه خلیج فارس

این هفته معرفی سیستم آبیاری اتوماتیک ثقلی

مرکز آزمایشگاهی کلینیکی سیستم قدرت و حفاظت

معرفی مرکز آزمایشگاهی کلینیکی سیستم قدرت و حفاظت دانشگاه خلیج فارس

دوازدهمین گزارش از سری دستاوردها و توانمندیهای دانشگاه خلیج فارس

دوازدهمین گزارش از سری دستاوردها و توانمندیهای دانشگاه خلیج فارس: این هفته معرفی محصولاتی از جلبک اسپیرولینا

گزارش مرکزکارآفرینی و نوآوری

گزارش مرکزکارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس

دهمین گزارش از سری دستاوردها و توانمندیهای دانشگاه خلیج فارس: این هفته معرفی محصولات ارگانیک و گیاهان دارویی

دهمین گزارش از سری دستاوردها و توانمندیهای دانشگاه خلیج فارس: این هفته معرفی محصولات ارگانیک و گیاهان دارویی